Ceylan Kaygusuz
Bölüm Sekreteri
ckaygusuz@gumushane.edu.tr