İş Akış Şemaları

2547 Sayılı Kanun’un 13b-4 Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi  ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 40a Maddesi  ile Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun’un 40b Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

Açık İhale Usulü İş Akış Şeması

Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması

Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması

Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması

Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Arşiv İş Akış Şeması

Ayniyat Sarf Malzemesi İş Akış Şeması

Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması

BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması

Bitirme Çalışması Alt Süreci İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması

Dekan-Fakülte Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

Dekanlığa Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Telafisi Alt Süreç İş Akış Şeması

DMO Alımları İş Akış Şeması

Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

Ek Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması

Fakülte Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması

Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması

Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

İç-Dış Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması

İşe Başlamada Gerekli İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması

İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak İşlemler Süreci

Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

Mazeret İzni İş Akış Şeması

Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması

Muayene Komisyonu Alt Süreç İş Akış Şeması

Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması

Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması

Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması

Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması

Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması

Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması

Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Personel Sicil ve Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması

Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması

Senelik İzin Alma İş Akış Şeması

Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması

Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması

Sistem Yedekleme Takip Alt Süreç İş Akış Şeması

Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması

Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması

Yardımcı Doçent Atama Alt Süreç İş Akış Şeması

Yılsonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

Yurtdışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083