Kuruluş

 

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 03.01.2012 tarih ve 28162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Hâlen Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinde eğitim-öğretim veren fakültenin bölümleri şunlardır: 

       • Türk Dili ve Edebiyatı 

       • Tarih  

       •  Felsefe 

       • Sosyoloji  

       • Psikoloji  

       • Bilgi ve Belge Yönetimi 

       • İngiliz Dili ve Edebiyatı 

       • Antropoloji 

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083