M. Karaçay TÜRKAL

Dekan Yardımcısı
Ortaçağ Tarihi  ABD Başkanı
Yrd.Doç.Dr. M. Karaçay TÜRKAL
0.456.2331000/6210

  

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

Karadeniz Teknik Ün.

2001

Y. Lisans

Tarih

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2004

Doktora

Tarih

Marmara Üniversitesi

2012

Çalışma Alanları

Osmanlı Kronikleri

Sefaretnameler

Verdiği Dersler

TRH 101 Osmanlıca I

TRH 102 Osmanlıca II

TRH 103 İslam Tarihi

TRH 104 İslam Medeniyeti Tarihi

TRH 209 Roma-Bizans Tarihi

TRH 305 Osmanlı Tarihi III

TRHSEÇ 308 Osmanlılarda Eğitim ve Bilim

AITB 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

AITB 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bulunduğu Görevler

AKADEMİK

Yrd. Doç. Dr. (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak. Tarih Böl) 2012-

 

İDARİ

Dekan Yardımcılığı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi), 2013-

Anabilim Dalı Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı), 2012-

Ödül ve Burslar

 

Üyelikleri

 

Bilimsel Çalışmalar

MAKALELER

01. “Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Hayatı ve Eserleri (1658 / 1726-27)”, Mavi Atlas, Güz 2013, S.1, s. 28-50.

02. “Ahmed Azmi Efendi’nin Fas Elçiliği”,  Mavi Atlas, Bahar 2015, S.4, s. 26-37.

BİLDİRİLER

   01. “Hezarfen Hüseyin Efendi’nin ‘Tenkîhü’t-Tevârîh-i Mülûk’ Adlı Eserine Göre ‘Tûl u Arz ile Kürre-i Arzın İnkısâmı’”,                              Uluslararası        Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 8-10 Mayıs Gümüşhane, Uluslararası Osmanlı Bilim          ve      Düşünce Tarihi        Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. M. Fatih Gökçek, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Ankara          2014,          s. 321-330.

   02. “Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler Çerçevesinde Karaçay-Malkar Türklerinin Sarayönü Başhüyük Kasabasına                                   Yerleştirilmesi”          Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, 24-26 Ekim 2014 Konya, Tarih, Kültür, Turizm ve Tarım                    açısından Uluslararası              Sarayönü Sempozyumu (24-26 Ekim 2014) Bildiri Kitabı, ed. Hasan Bahar, Selçuk                   Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları                Enstitüsü Yayınları:8, Konya Aralık 2015, s.673-683.

   03. “Kafkasya’da Aile Yapısı ve Kadının Yeri: Karaçay-Malkar Türkleri Örneği”, V. Uluslararası Canik Sempozyumu:                          Geçmişten        Günümüze Şehir ve Kadın 01 – 03 Nisan 2016 Samsun, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın II, ed.                   Osman       Köse, Canik          Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun 2016, s. 767-774.

   04. “Muasır Osmanlı Kroniklerine Göre Bozoklu Mustafa Paşa”, Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-6-7 Mayıs 2016, Yozgat, I.             Uluslararası Bozok Sempozyumu 05 - 07 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı I, ed. Kadir Özköse, Bozok Üniversite Yayınları,                   Yozgat       2016, s. 345-349.

 05. “Kafkaslardan Anadolu’ya Yapılan Karaçay-Malkar Göçleri: Tokat - Arpacıkaraçay ve Çilehane Örneği”, VII. Uluslararası                 Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç, 17-19 Şubat 2017, Samsun.


PROJELER

01. Viyana Seferinin Menzilleri Belgeseli, Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince Desteklenmektedir (2015-2016).

 

SEMİNERLER

01. XII. Yüzyıl Osmanlı Kronikleri, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi            Tarih Bölümü Seminerleri, D-402.            (30.04.2014)

   02.  Osmanlı’da Kadın Saltanatı, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih     Bölümü Seminerleri, D-405.                           (27.04.2015)

   03.  Osmanlı’da Çocuk Padişahlar, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi          Tarih Bölümü Seminerleri, D-405.                (17.05.2016)

    04. II. Viyana Seferinin Menzilleri, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi           Seminerleri, Edebiyat Fakültesi,                      Konferans Salonu. (21.12.2016)

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083