Yakup KAHRAMAN

Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Yakup KAHRAMAN
0456 2331000/6156

 

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Felsefe

Atatürk Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Felsefe

Atatürk Üniversitesi

2002

Doktora

İslamFelsefesi

Ondokuzmayıs Üniversitesi

2012

Çalışma Alanları

Hermenötik

Modern Türk Düşüncesi

Verdiği Dersler

Felsefeye Giriş

Bulunduğu Görevler

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fak. Felsefe Böl.), 2013-

Ödül ve Burslar

 ---

Üyelikleri

 ---

Bilimsel Çalışmalar

KİTAPLAR

01. Modern Türk Düşüncesinde Hermenötik, Tezkire Yayınları, İstanbul 2015.

02. Modern Epistemolojinin Doğuşu, Tezkire Yayınları, İstanbul 2016.

MAKALELER

01. "Kamıran Birand’ın Hermenötik Anlayışı",  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 17, Cilt: 4, 2011 s. 485-502.

02. "Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Felsefi Yapı: Pozitivist Paradigmanın İnşası", Uluslararası Sosyal  Araştırmalar Dergisi,  S. 18, Cilt: 4, 2011, s. 345-351

03. "Modern Türk Düşüncesinde Hermenötik Bilincin Kendini Konumlama ve Anlamlandırma Süreci", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S. 17, Cilt 9, 2011, s. 313-332.

04. ''Hiyerarşik Varlık Algısından Ontolojik Varlık Algısına Geçişin İmkânı'', Kaygı Dergisi, S. 21, 2013, s. 7-18.

05. ''Yaşamın Kendisinden Varlığın Gerçekliğine'', Flsf Dergisi, S. 17, 2014, s.187- 196.

06. ''Varoluşumuzun Temel Tavrı Olarak Anlama'', Felsefe Dünyası Dergisi, S. 59, Bahar 2014, s. 84- 98.

07. ''Evrensel İlkeler ve Pratik Yaşam Arasında Ahlakın Teşekkülü'', Kutadgubilig, S. 26 2014, s. 105-117.

08. ''Dil Varlığının Ontolojik Zemini'', Flsf Dergisi, S. 18, 2014, s. 75-88.

09. "Aydınlanma Epistemolojisinin Oluşumu", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 9(43) 2016, s.1258-1265.

10. "Ontolojik Alamanın Temeli Olarak Bilincin Varolan Ile Birlikteliği", The Journal of Academic Social Science Studies, 3(45) 2016, s. 303-311.

11. "Genelleyici Refleksiyona Karsı Tarihsel Bilincin Oluşumu", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 9(42) 2016, 1120-1127.

12. "Modern Bilim ve Din", MINEL VE NIHAL İnanç, Kültür ve Mitoloji Arastırmaları Dergisi, 12(2) 2015, 149-170.

13. "Modern Türk Düşüncesinde Pozitivist Felsefe ve Eleştirisi", Tezkire, Sayı 58, 2017, 67-81

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083