Kemal SAYLAN

Yakınçağ Tarihi  ABD Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Kemal SAYLAN
0.456.2331000/6045

 

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Tarih

Pamukkale Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Tarih

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2007

Doktora

Tarih

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2012

Çalışma Alanları

Yakınçağ Tarihi

Yerel Tarih

Şehir Tarihi

Verdiği Dersler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Tarih Metodolojisi - I

Bulunduğu Görevler

AKADEMİK

Yrd. Doç. Dr. (Gümüşhane Ün. Edebiyat Fak. Tarih Böl.) 2009-

 

İDARİ

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fak. Tarih Böl.), 2012-2012

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fak. Bilgi ve Belge Yönetimi Böl.), 2012-2013

Dekan Yardımcılığı (GŞÜ Edebiyat Fak.), 2012-2015

Ödül ve Burslar

 

Üyelikleri

 

Bilimsel Çalışmalar

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİTAPLAR

01. Gümüşhane'nin Kültür ve Sanat Hayatından 40 Biyografi, (Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM'la birlikte),

Gümüşhane Ün. Yayınları, Gümüşhane 2013.

02. Kemal SAYLAN, , Gümüşhane Tarihi, (Doç. Dr. Bayram NAZIR ile birlikte), Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2016.

 

KİTAPLAR

01. Gümüşhane (1850-1918), Gümüşhane Ün. Yayınları, Gümüşhane 2014.

02. Seyyahların Gözüyle Gümüşhane (Osmanlı Dönemi), Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane 2016.

03. Kemal SAYLAN, İlhan GÖK, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Ordulu Devlet Adamları, İdeal Yayıncılık, İstanbul 2016.

 

MAKALELER

01. “Ordu ve Giresun Yöresinde Madenler ve Maden İşletmeciliği (1860-1914)”, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Ankara 2011, s. 167-182.

02. "Gümüşhane'de Dergiciliğin Tarihi Gelişimi ve İrfan Yolunda İlk Adım Dergisi", History Studies,Volume 5 Issue 4, Temmuz 2013, s. 207-219.

03. "Ordu Kazası'ndaki Göç Hareketleri (1876-1914)", Türk Kültürü İncelemeleri, Sayı: 27, İstanbul 2013, s. 57-78.

04. "Bir Mültici'nin Balkan İzlenimleri", History Studies, Volume 5, Issue 6, Special Issue on Balkan Wars, November 2013, s. 113-130. 

05. "Licese Maden Ocağı ve Asia Minor Company'nin Licese'deki Faaliyetleri", Tarih İncelemeleri, Sayı: XXIX/2, İzmir 2014, s. 625-643.

06. “XIX. Yüzyılın Sonları ve XX. Yüzyılın Başlarında Ordu Limanı”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 19 ( 2015),  s. 37-56.

07. “XIX. Yüzyılda Gümüşhane Sancağında Yaşanan Gayrimüslim Göçleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 20 (2016), s. 275-292.

08. “II. Abdülhamid Döneminde Rus Heyetinin Suriye ve Filistin Ziyaretleri (28 Eylül-17 Ekim 1888) ”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 111, 219(2015), s. 64-81.

09. “Süleymaniye-Daltaban Arasında Gümüşhane’nin Şehirleşme Süreci”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, C. I, (2016), s. 67-74.

10. “20. Yüzyılın Başlarında Gümüşhane Sancağı’nda Tarım”, Gümüşhane Tarihi, 2016, s. 274-287. 

11. II. Abdülhamid Döneminde Mahkemelerin Islahına Dair Layihalar ve İsimsiz bir Layiha Örneği, Karadeniz, Sayı: 31, 2016, s. 265-278.

12. XIX. Yüzyılda Gümüşhane Sancağında Yaşanan Gayrimüslim Göçleri, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 20, 2016, s. 275-292.

13. Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim Kurumları Kondüktör Mektebi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 18, 2016, s. 150-165.

14. Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Gümüşhane Doğumlu Memurlar Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Mavi Atlas, Sayı: 7, 2016, s. 76-94.

 

BİLDİRİLER

01. ”Ordu ve Giresun Yöresinde Madenler ve Maden İşletmeciliği”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (9-11 Ekim 2008), Giresun 2008.

02. “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan (93 Harbi) I. Dünya Savaşı’na Kafkaslardan Orta Karedeniz Bölgesi’ne Yapılan Göçler”, 146. Yılında 1864 Kafkas Göçü Savaş ve Sürgün (6-7 Aralık 2010), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Balkar Derneği, İstanbul 2010.

03. “XX. Yüzyılın Başlarında Gümüşhane’de Tarım”, İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-27 Mayıs 2010), Gümüşhane 2010.

04. "Milli Mücadele Dönemi'nde Sinop İli'nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası", Sinop İli Değerleri Sempozyumu (15-17 Mayıs 2013), Sinop 2013.

05. "Doksanüç Harbi'nden Sonra kafkaslardan Orta Karadeniz Bölgesine Yapılan Göçler", 1864 Kafkas Tehciri Kafkasya'da Rus kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, İstanbul 2014, s. 295-314.

06. "Ali Suavi’nin Ulum Gazetesi’nde Yazdığı Fen Bilimleri, Keşifler ve İcatlarla İlgili Yazılara Dair", Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu (8-10 Mayıs 2014), Gümüşhane 2014.

07.  "Süleymaniye Daltaban Arasında Gümüşhanenin Şehirleşme Süreci", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Cilt: I, Samsun 2016, s. 67-74.

08. "XX. Yüzyılın Başlarında Gümüşhane'de Tarım", Gümüşhane Tarihi (İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri 25-26 Mayıs 2010), Gümüşhane 2016, s. 274-283.

09. "I. Dünya Savaşında Rusların Yukarı Harşit Vadisinde Yaptığı Tahribatlar", 26-28 Ekim 2016, Giresun.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

01. "Avrupalı Seyyahların Gözüyle XIX. Yüzyılda Bir İpekyolu Şehri: Gümüşhane", Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 2016, s. 193-218.

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083