Seda ÖZSOY

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Seda ÖZSOY
0456 2331000

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İşletme

Niğde Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Ankara Üniversitesi

2009

Doktora

Felsefe (Bilim Tarihi)

Ankara Üniversitesi

2013

Çalışma Alanları

Bilim Tarihi ve Felsefesi

İktisadi Düşünce Tarihi

Sosyal Bilimler Felsefesi

Verdiği Dersler

Klasik Mantık

Sembolik (Modern) Mantık

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

Psikolojiye Giriş

Sosyal Psikoloji

Bilim Felsefesi

Bulunduğu Görevler

  AKADEMİK

Yrd. Doç. Dr. (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı) 2013-

  İDARİ

Anabilim Dalı Başkanı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı) 2013-

Bölüm Başkan Yardımcılığı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü) 2014-2016

Bölüm Başkanlığı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü) 2014-2015

Dekan Yardımcılığı (GŞÜ Edebiyat Fakültesi) 2015-2016

Ödül ve Burslar

 T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Lisansüstü Eğitim Bursu (2010-2013).

Üyelikleri

 

Bilimsel Çalışmalar

KİTAPLAR

01.  Uygarlık Tarihi, (Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR ile ortak), Pegem Yayınları, Ankara 2013.

 

EDİTÖRLÜK

01. Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Editör Yardımcıları: Arş. Gör. Fatih Uyar, Arş. Gör. Alperen Gençosmanoğlu), Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, No: 34, Gümüşhane 2016.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

01. "Ortak Yaşama Kültürü İçin Sokratik Sınamayı Hatırlamak", Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, ed. Celal Türer, ss. 335-355, (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), Türk Felsefe Derneği Yayınları, Ankara 2015.

02. "Alfred North Whitehead", Felsefe Tarihi III (XX. Yüzyıl Filozofları), ed. A. Kadir Çüçen, ss. 11-17, Sentez Yayınları, İstanbul 2016.

03. "Alfred Jules Ayer", Felsefe Tarihi III (XX. Yüzyıl Filozofları), ed. A. Kadir Çüçen, ss. 60-67, Sentez Yayınları, İstanbul 2016.

04. "Paul Karl Feyerabend", Felsefe Tarihi III (XX. Yüzyıl Filozofları), ed. A. Kadir Çüçen, ss. 114-126, Sentez Yayınları, İstanbul 2016.

 

MAKALELER

01.  “Osmanlı Devleti'nin Yeniliklere Yaklaşımı Üzerine Bir Deneme: Birgivi ve Bid'at”, Dört Öğe, Yıl: 2, 2013/3, ss. 103-115.

02.  “Bilim Tarihinin Temel Problemlerinden Biri Olarak Yöntem ve Newton'un Konuya Yaklaşımı”, Dört Öğe, Yıl: 2, 2013/3, ss. 89-102.

03. “Kütleçekimi ve Görünmeyen El Üzerine Bir Değerlendirme”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 2014/22, ss. 75-90.

04. “Bilimsel Yöntem Sorununa Yönelik Farklı Yaklaşımlar”, Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 2014/2, ss. 10-20.

05. “Anlamın Resim Kuramından Dil Oyunlarına: Ludwig Wittgenstein”, Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 2015/4, ss. 145-154.

06. “Mukayese Edilemezliği Yeniden Düşünmek: Bağ-Kurucu Yapılar”, (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), Dört Öğe, Yıl: 4, 2015/7, ss. 53-64.

07. "Batı Felsefesinden Yapılan Çevirilerde Türkçenin İmkanları: Kant'ın Teorik Sistemi Üzerinden Bir Araştırma", (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), Kutadgubilig Felsefe ve Bilim Araştırmaları Dergisi, 2015/28, ss. 49-72. 

08. "Güneş Merkezli Evren Anlayışı: Kopernik, Kepler ve Galilei Neyi Değiştirdi?", FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2015/20, ss. 97-114.

09. "Felsefe Dergileri Bibliyografyası (VII): 'Baykuş. Felsefe Yazıları Dergisi'", (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1)2017, ss. 9-21.

10. "Antikçağ'daki Evren Anlayışı: Aristoteles'ten Kopernik'e Farklı Evren Modelleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 50, Haziran 2017, ss. 420-427.

11. "Utopia, Güneş Ülkesi ve Yeni Atlantis: Dayanışma Bir Hayal Mi, Yoksa Bir Hakikat Mi?", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Haziran 2017, ss. 1313-1325. 

 

BİLDİRİLER

01.  “Hermes’in Medyası”, LaborComm 2010 Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 3-4 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye.

02.  “Sosyal Medyanın Kuzey Afrika’daki İsyan Dalgasına Etkileri”, LaborComm 2011 Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, 6-7 Mayıs 2011, Ankara, Türkiye.

03.  “18. Yüzyıl İktisat Biliminin ‘Görünmeyen El’ Kavramlaştırması ile Doğa Biliminin ‘Kütleçekimi’ Kavramlaştırması Arasındaki Bağlantı Üzerine Bir Araştırma: Osmanlı Devleti Örneği”, I. ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Türkiye.

04.  “Cadılık ve Din”, I. Teoloji Sempozyumu, 15-17 Şubat 2013, Ankara, Türkiye.

05.  “Zihinleri Özgürleştirici Bir Etkinlik Olarak Tiyatro”, I. Mitoloji Günleri, 3-5 Mayıs 2013, Şirince (İzmir), Türkiye.

06.  “Kişisel Bütünlük ile Direnmenin Pasif Biçimi Olarak Sivil İtaatsizlik Arasındaki İlişki Üzerine”, III. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Çankırı, Türkiye.

07.  “İbrahim Müteferrika ve Matbaanın Osmanlı Devleti’ne Girişi”, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2014, Gümüşhane, Türkiye.

08. “Bir Zındıklık Suçlamasının Öyküsü: Molla Lütfi’nin Hayatı”, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 25-26 Eylül 2014, Tokat, Türkiye.

09. “Aristoteles’ten Francis Bacon’a: Bilim Yapma Geleneğindeki Dönüşümün Toplumsal Hayata Yansımaları”, III. Uluslararası Felsefe Kongresi, 23-25 Ekim 2014, Bursa, Türkiye.

10. “Çocukluğun Sosyo-Kültürel Tarihi: Batı Ortaçağı’nda Çocuğun Algılanışı”, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu (Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk), 15-17 Mayıs 2015, Samsun, Türkiye.

11. "Çevre Sorunlarına Çevre Etiği ve Ekoloji Felsefesi Perspektifinden Bakmak", VIII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Çevre ve Kültür 2015), 1-3 Eylül 2015, İstanbul, Türkiye.

12. "Platon'dan Farabi'ye İdeal Düzen Arayışları", I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), 8-10 Ekim 2015, Aksaray, Türkiye.

13. "Asli Günahın Bekçileri: Ortaçağ'da Kadınlar",  V. Uluslararası Canik Sempozyumu (Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın), 1-3 Nisan 2016, Samsun, Türkiye.

14. "Bir Disiplin Olarak Bilim Felsefesi Mümkün Müdür?", II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, (Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ile ortak), 18-21 Mayıs 2017, Roma, İtalya.

15. "Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi veya Yeni Bir Bilim Mantığı", VII. Mantık Çalıştayı, 29-30 Haziran 2017, Samsun, Türkiye.

 

SEMİNERLER

 01. “Higgs Bozonu’nun (Tanrı Parçacığı) Keşfi”, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 11 Mayıs 2015, Gümüşhane.

 

KİTAP DEĞERLENDİRME

01. "Bilimsel Rasyonalite Bunalımına Çözüm Bulma Arayışı: Imre Lakatos ve Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi", Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(1)2017, ss. 269-276. 

 

 PROJELER

01. "Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Projesi", Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Kapsamında, Proje Kodu: 15.F1200.08.01, Mayıs 2015-Aralık 2015.

02. "Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Felsefe Terminolojisi: Temel Problemler ve Çözüm Önerileri", Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hızlı Destek Programı Kapsamında, Proje Kodu: 15.F1214.02.01, 2015-2016.

03. "Türkiye'de Düzensiz Göç Olgusu: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Bağlamında Gümüşhane Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hızlı Destek Programı Kapsamında, Proje Kodu: 16.F2913.02.01, 2016-2017.

04. "Toplumsal Cinsiyet ve Bilim: Mevcut Problemler ve Çözüm Önerileri", Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hızlı Destek Programı Kapsamında, Proje Kodu: 17.F1214.02.01, Haziran 2017-Devam ediyor.

 

VAKA TAKDİMİ

01. “Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Hakkında”, Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Yıl: 2014, S. 3, ss. 157-161.

02. “Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi Semineri Hakkında”, Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Yıl: 2015, S. 4, ss. 231-233.

03. "Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu Hakkında", Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, Yıl: 2015, S. 5, ss. 151-153.

 

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083