Arif ÇİÇEK

Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Arif ÇİÇEK
0456.2331000/6167
05352391020

 

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Sosyoloji                               

İnönü Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Sosyoloji

İnönü Üniversitesi

2000

Doktora                   

Sosyoloji                               

İnönü Üniversitesi

2011

Çalışma Alanları

Meslek Sosyolojisi

Demokrasi-Demokratikleşme

Sosyal Hareketlilik

Türk Kültür Tarihi Sosyolojisi

Verdiği Dersler

 

Bulunduğu Görevler

 Gümüşhane Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü Bşk. 2014-

Ödül ve Burslar

 

Üyelikleri

 Sosyoloji Derneği

Bilimsel Çalışmalar

I. MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergiler

1- “Türk’lerde İskân Siyaseti”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (inijoss), C:2, S:2, Kış-2013, s.29-46.

 

Ulusal Hakemli Dergiler

1- “Sosyal Hareketlerin Anatomisi”, Hikmet Yurdu Dergisi, C.7, S.14, Temmuz-Aralık 2014/2, s. 89-108.

2- "Kurumlar Sosyolojisi Bağlamında Orta Asya Türk Toplumlarında Aile Kurumuna Genel Bir Bakış", Mavi Atlas Dergisi, S.6, Bahar 2016, s. 173-183.

 

II. BİLDİRİLER

Uluslararası Sempozyumlar

1-  II. Uluslararası Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi

“AB Demokratikleşme-Türkiye”, (19-20 Nisan 2012/Malatya)

Ulusal Sempozyumlar

1- "Cemil Meriç ve Eleştirel Sosyoloji", Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2016/ Gümüşhane.

 

III. DİĞER FAALİYETLER

TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Erzurum Bölgesi Sosyoloji Dalı Jüri Üyeliği, 2015.

Etkinlikler
1499176684.gif
1423049446.gif
1479809111.gif
1479794523.gif
1482130157.gif
 Arş. Gör. M. Ahmet TÜZEN
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevî Kampüsü 29100 GÜMÜŞHANE     E-Posta: edebiyat@gumushane.edu.tr Tel:0456 233 1076 Fax: 0456 233 1083