Ceylan Kaygusuz
Bölüm Sekreteri
ckaygusuz@gumushane.edu.tr 0456 233 1000/ 6075