Arş. Gör. Mehmet Yunus Aktürk

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta m.yunusakrep
Dahili 6025
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta syanar
Dahili 6015
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay Türkal

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mkturkal
Dahili 6210
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatih Şen

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fatih.sen
Dahili 6472
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Nuri Kaya

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta nurikaya
Dahili 6072
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Gök

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ilhangok
Dahili 6014
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mehmetfatihgokcek
Dahili 6026
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Yapıcı

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Yapıcı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta hyapici
Dahili 6013
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Kemal Saylan

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kemalsaylan
Dahili 6212
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Bayram Nazır

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta bayramnazir
Dahili 6226
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Kemal Çelik

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kcelik
Dahili 6068
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Eray Demirli

Arş. Gör. Eray Demirli
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta demirli
Dahili 6473
Kişisel Bilgiler