Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünün teklifiyle 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Edebiyat Fakültesi bünyesinde Tarih Bölümü açılması uygun görülmüştür.     

2013-2014 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Bölümün Ana Bilim Dalları şunlardır:

      • Eskiçağ Tarihi

      • Ortaçağ Tarihi

      • Genel Türk Tarihi

      • Yeniçağ Tarihi

      • Yakınçağ Tarihi

      • Cumhuriyet Tarihi