Tarih Bölümü Hakkında

Tarih Bölümü, 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla kurulmuş ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında I. ve II. Öğretim programlarında 50’şer öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan genç ve dinamik bir bölümdür. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde yetişen kadromuz bölümümüzün en önemli avantajlarından biridir. Tarih Bölümü kuruluşundan itibaren akademik kadrosunu güçlendirerek her anabilim dalında yeterli öğretim üyesini istihdam etmeyi hedeflemiştir. Bölümümüz 2 Profesör, 2 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi ile lisans-lisansüstü eğitimi ve araştırma faaliyetleri ile hizmete devam etmektedir.

Tarih Bölümü açıldığı 2012 ve öğrenci alımına başladığı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına kadar akademik personeli ve öğrencisiyle üniversitenin Mühendislik Fakültesine ait binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüş ve bu dönemden sonra Edebiyat-İlahiyat Fakültelerine tahsis edilen yeni binasına taşınmıştır. Tarih Bölümü Akademik personeli Edebiyat Fakültesi’nin 5. Katında yerleşiktir. Eğitim-Öğretim faaliyetleri ise 4. Kattaki dersliklerde yürütülmektedir.

Tarih Lisans Programı, bölüm öğrencilerine tarih araştırma ve yöntemlerini tanıtarak Türk tarihini, çağdaşı olan devlet ve medeniyetler ile olan ilişkileri çerçevesinde incelemeyi ve günümüz dünyasına tarihsel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Tarih Programı dünyayı tarihsel ve eleştirel bir bakış içerisinde anlama becerisini edinmiş ve bunun yanında dünyada, tarih alanındaki gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip nitelikli mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Tarih Lisans Programı’nın merkezini, ağırlıklı olarak Türk tarihi oluşturmakla birlikte programda Türk tarihin çeşitli dönemlerine ilişkin Asya ve Avrupa tarihine yönelik dersler de yer almaktadır.

Tarih Programı’nda Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Cumhuriyet tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim dalları mevcut olup bu alanlarda geniş bir ders programı uygulanmaktadır. Dört yıllık Tarih programında üçüncü yıldan itibaren bölüm öğrencilerine geniş bir seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Bu seçmeli dersler zorunlu dersleri destekler nitelikte dersler olmakla birlikte Arapça ve Farsça gibi dil dersleri, anabilim dallarına göre alan bilgisine yönelik bir çerçevede oluşturulmuştur. Bölümümüz temel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrencilere kazandırma konusunda birbirini bütünleyen metodoloji, seminer çalışması ve bitirme tezinden oluşan bir araştırma programı uygulamaktadır. Bu sayede öğrencilere lisansüstü eğitimlerinin altyapısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

Bölüm öğrencileri gerekli koşulları sağlamaları durumunda “Çift Anadal” programları sayesinde kendi bölümleri dışında eğitim öğretim faaliyetlerine katılma imkânı elde edebilmektedirler. Bunların yanında bölüm ve fakülte bünyesinde düzenli olarak yapılan seminer, panel ve konferans gibi faaliyetler ile öğrencilerin bilimsel faaliyetlerle tanışması sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri Anabilim Dalı bünyesindeki lisansüstü programları (Yüksek Lisans-Doktora) sayesinde akademik faaliyetlerine devam edebilme imkanına da sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda pedagojik formasyon eğitimi ile tarih öğretmenliği yapabilmekte, çeşitli bakanlıklar ve devlet kurumlarında çalışma imkanına sahip olabilmektedirler.

İlk mezunlarını 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren bölümümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Lisansüstü Eğitimine başlamıştır. Tezli Yüksek Lisans Programı’nda “Tarih Anabilim Dalı” adı altında bölüm bünyesindeki anabilim dallarında lisansüstü faaliyetleri devam ettirmektedir. Bölümümüzün, Tarih Anabilim Dalında Doktora Programı açılmasına yönelik başvurusu kabul edilmiş olup 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Misyon ve Vizyon

Tarih Bölümü, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimi ve tecrübelerini öğrencilerine aktarmayı defleyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Genç ve dinamik kadrosu ile kısa sürede önemli bir gelişme gösteren Tarih Bölümü’nün misyonu, öğrencilerine sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle özelde günümüz Türkiye’sinin genelde ise dünyasının siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır. Bu bağlamda, Tarih Bölümü’nü tercih eden öğrencilerimize yeterli düzeyde tarih bilgisi yanında tarih araştırma süreçlerini de öğreterek akademik faaliyetlerinde takip edecekleri yöntemler ve disiplinler arası çalışmalar ile karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, Tarih akademik disiplini ile donatılmış, alanında güncel gelişmeleri takip eden ve akademik ilke ve değerler ile donatılmış tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türk tarihini dünya tarihi perspektifinden inceleyebilecek, çağdaş yöntem ve tekniklere açık ve ülkenin bilgi birikimine katkı yapabilecek öğrenciler yetiştirmeyi de hedefleyen bölümümüz lisans ve lisansüstü programları ile ulusal ve uluslararası düzeyde aranan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmayı hedeflemektedir.

 

İletişim Bilgileri

 

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanlığı

Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı Mahallesi/ 29100 GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 100 00-60 75

Web: http://edebiyat.gumushane.edu.tr/tarih/tr/

Email: tarih@gumushane.edu.tr