Doç. Dr. Özgür YILMAZ

Tarih Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Bayram NAZIR

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih GÖKÇEK

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şenay YANAR

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇELİK

Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Kemal BALKİ

Raportör (Bölüm Sekreteri)