Hatice Ceylan
Bölüm Sekreteri
haticeceylan@gumushane.edu.tr 6234