Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Tarih Bölümü

Telefon: 0456 233 1076

Fax: 0456 233 1083

Web Sitesi: http://tarih.gumushane.edu.tr/

  • Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı
  • Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
  • Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Kemal Balki Tarih Bölümü kemalbalki@gumushane.edu.tr 6075
Doç. Dr. Recep Çelik Tarih Bölümü recepcelik@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Recep Çelik Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı recepcelik@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Yunus Aktürk Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı m.yunusakrep@gumushane.edu.tr 6025
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı syanar@gumushane.edu.tr 6015
Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay Türkal Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı mkturkal@gumushane.edu.tr 6210
Arş. Gör. Fatih Şen Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı fatih.sen@gumushane.edu.tr 6472
Arş. Gör. Nuri Kaya Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı nurikaya@gumushane.edu.tr 6072
Dr. Öğr. Üyesi İlhan Gök Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı ilhangok@gumushane.edu.tr 6014
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı mehmetfatihgokcek@gumushane.edu.tr 6026
Prof. Dr. Kemal Çelik Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı kcelik@gumushane.edu.tr 6068
Doç. Dr. Recep Çelik Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı recepcelik@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Yapıcı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı hyapici@gumushane.edu.tr 6013
Doç. Dr. Kemal Saylan Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı kemalsaylan@gumushane.edu.tr 6212
Prof. Dr. Bayram Nazır Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı bayramnazir@gumushane.edu.tr 6226
Arş. Gör. Eray Demirli Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı demirli@gumushane.edu.tr 6473