İÇ KONTROL KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Bayram NAZIR

   Prof. Dr.   Başkan

2

Kemal SAYLAN

Doçent Dr.

Üye

3

Merve Karaçay TÜRKAL

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

4

Dursun YÜCEL

Fakülte Sekreteri

Üye

5

Elif KILIÇ

Şef

Üye

KÜLTÜREL FAALİYETLER KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Orhan BİNGÖL

Dr. Öğr. Üyesi

Başkan

2

M. Ahmet TÜZEN

   Dr. Öğr. Üyesi    Üye
3

Fatih ŞEN

   Arş. Gör.    Üye
4

Oğuz Han KARAHAN

   Arş. Gör.    Üye

5

Fatih UYAR

Arş. Gör.

Üye

BURS KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Merve KARAÇAY TÜRKAL

Dr. Öğr. Üyesi

Başkan

2

Yakup TOPAL

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

3

Arif ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

ÜCRETSİZ YEMEK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Merve KARAÇAY TÜRKAL

Dr. Öğr. Üyesi

Başkan

2

Engin GÖKÇÜR

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

3

Arif ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

ÖĞRENCİ KONSEYİ FAKÜLTE SEÇİM KURULU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Kemal SAYLAN

Doçent Dr.

Başkan

2

Yakup KAHRAMAN

Doçent Dr.

Üye

3

Arif ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

4

Zehra YAZBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

SIRA NO

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

 Merve KARAÇAY TÜRKAL

Dr. Öğr. Üyesi

Başkan

2

 Celal YEŞİLÇAYIR 

Dr. Öğr. Üyesi

Üye

3

 Yakup TOPAL

Dr. Öğr. Üyesi

Üye