Bilimsel bilgiyi üretebilen; analitik düşünebilen; gelenekle yeniliği, yerelle evrenseli sentezleyebilen; aklî ve vicdânî  donanıma sahip; teorik olanı pratiğe aktarabilen elemanlar yetiştirmek ve irfandan uygarlığa köprü kurmaktır.