Doç. Dr. Kemal Saylan
Dekan Yardımcısı
kemalsaylan@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ahmet Tüzen
Dekan Yardımcısı
atuzen@gumushane.edu.tr 6210
Kişisel Sayfa