Doç. Dr. Kemal Saylan
Dekan Yardımcısı
kemalsaylan@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay Türkal
Dekan Yardımcısı
mkturkal@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa