Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünün teklifiyle 25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması uygun görülmüştür.

2012-2013 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Ana Bilim Dalları şunlardır:

• Eski Türk Dili

• Yeni Türk Dili

• Eski Türk Edebiyatı

• Yeni Türk Edebiyatı

Gümüşhane Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı” olmak üzere dört ana bilim dalı vardır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarımızın iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik olarak gerek ülke için de gerekse ülke dışında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimine fırsatlar sağlayan Mevlana, Farabi ve Erasmus Öğrenci Değişim Programları mevcuttur.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim süreci boyunca aldıkları Osmanlı Türkçesi dersleriyle ülkemizde ve yurt dışında Osmanlı Araştırma Merkez ve Arşivlerinde çalışma imkanı bulabilirler. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri alarak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilme imkanına sahip olan mezunlarımız istedikleri takdirde özel kurumlarda da hizmet verebilirler. Bölüm mezunları ayrıca TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilir, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kadrolarda hizmet sunabilirler. İhtiyaca binaen fakülte mezunu olarak KPSS’den yeterli puan aldıkları takdirde pek çok farklı memur kadrosuna da başvurabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, çevirmenlik için İngilizce, Arapça, gibi dillerin yanı sıra Tarihî Türk Lehçeleri (“Orhun” Türkçesi, Uygur Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi) ve Çağdaş Türk Lehçeleri (Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi) gibi derslere programında yer vererek nitelikli öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.