Ceylan Kaygusuz
Bölüm Sekreteri
ckaygusuz@gumushane.edu.tr 6075
Hatice Ceylan
Bölüm Sekreteri
haticeceylan@gumushane.edu.tr 6432