Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 03.01.2012 tarih ve 28162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Hâlen Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinde eğitim-öğretim veren fakültenin bölümleri şunlardır: 

       • Türk Dili ve Edebiyatı 

       • Tarih  

       • Felsefe

       • Sosyoloji  

       • Psikoloji  

       • İngiliz Dili ve Edebiyatı 

       • Coğrafya