• Edep

      • İrfani Bilgi

      • Bilimsel Özgürlük

      • Orijinal Düşünce

      • Farkındalık

      • Yenilikçilik

      • Sürekli Gelişim

      • Üretkenlik

      • Hizmette Kalite

      • Çevreye Duyarlılık

      • Evrensellik

      • Sorumluluk Bilinci