01. Dekan
02. Dekan Yardımcısı
03. Fakülte Sekreteri
04. Bölüm Başkanı
05. Anabilim Dalı Başkanı
06. Öğretim Üyesi
07. Ögretim Görevlisi
08. Öğretim Yardımcıları
09. Şef
10. Personel İşleri Memuru
11. Öğrenci İşleri Memuru
12. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
13. Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru
14. Dekan Sekreteri (Özel Kalem)
15. Muhasebe Memuru
16. Tekniker
17. Teknisyen ve Teknisyen Yardımcısı
18. Bölüm Sekreteri
19. Bilgisayar İşletmeni
20. Ambar Memuru
21. Ayniyat Saymanı
22. Muhasebe ve Satın Alma Memuru
23. Memur
24. Şoför