Misyonumuz; bilimsel bilgiyi üretebilen; analitik düşünebilen; gelenekle yeniliği, yerelle evrenseli sentezleyebilen; aklî ve vicdânî donanıma sahip; teorik olanı pratiğe aktarabilen elemanlar yetiştirmek; irfandan uygarlığa köprü kurmaktır.