Doç. Dr. Cihangir Kızılözen

Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doçent Dr.
E-Posta cihangir.kizilozen
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldırmış

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldırmış
Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta fatma.yildirmis
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Musa Tılfarlıoğlu

Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Anabilim Dalı Başkanı, Öğretim Üyesi
E-Posta musa.tilfarlioglu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Işık Bağrıaçık

Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta yesimisik
Dahili 6132
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selman Yiğit

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selman Yiğit
Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta ahmetselman.yigit
Dahili 6111
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldırmış

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldırmış
Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta fatma.yildirmis
Dahili 6090
Kişisel Bilgiler

Öğr. Gör. Nihan Budak

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Görevlisi
E-Posta nihanbudak
Dahili 6121
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Engin Gökçür

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Unvan/Görev Bölüm Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi
E-Posta engingokcur
Dahili 6077
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatih Uyar

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fatihuyar
Dahili 6120
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Mesut Kürüm

Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta mkurum
Dahili 6137
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Dilek Yalçın

Arş. Gör. Dilek Yalçın
Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta dilek.yalcin
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yazbahar

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Yazbahar
Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta zyazbahar
Dahili 6351
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Fatih Yalçın

Doç. Dr. Fatih Yalçın
Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta fyalcin
Dahili 6076
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Topal

Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta yakuptopal
Dahili 6126
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ayyıldız

Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mustafaayyildiz
Dahili 6104
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Haci İbrahim Güney

Arş. Gör. Haci İbrahim Güney
Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ibrahimgny
Dahili 6115
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yunus Aktürk

Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta m.yunusakrep
Dahili 6046
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Nuri Kaya

Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta nurikaya
Dahili 6072
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar

Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta syanar
Dahili 6015
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay Türkal

Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mkturkal
Dahili 6210
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatih Şen

Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fatih.sen
Dahili 6472
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Gökçek
Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mehmetfatihgokcek
Dahili 6026
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Gök

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Gök
Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ilhangok
Dahili 6014
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Kemal Çelik

Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta kcelik
Dahili 6068
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Recep Çelik

Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta recepcelik
Dahili 6044
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Bayram Nazır

Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta bayramnazir
Dahili 6226
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Eray Demirli

Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta demirli
Dahili 6473
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Hakkı Yapıcı

Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta hyapici
Dahili 6013
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Üner

Anabilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta asliuner
Dahili
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Yakup Kahraman

Anabilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta yakupkahraman
Dahili
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Seda Özsoy Somuncuoğlu

Anabilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta sedaozsoy
Dahili 6182
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Yakup Kahraman

Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta yakupkahraman
Dahili 6156
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ahmet Tüzen

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ahmet Tüzen
Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta atuzen
Dahili 6154
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Peyami Safa Gülay

Arş. Gör. Peyami Safa Gülay
Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta peyyami.sefa
Dahili 6189
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Ümit Öztürk

Doç. Dr. Ümit Öztürk
Anabilim Dalı Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta uozturk
Dahili 6184
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Üner

Anabilim Dalı Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
Unvan/Görev Arş. Gör. Dr.
E-Posta asliuner
Dahili 6162
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Sinan Kösedağ

Arş. Gör. Sinan Kösedağ
Anabilim Dalı Türk İslam ve Düşünce Tarihi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta sinankosedag
Dahili 6205
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Dikici

Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta erkandikici
Dahili 0456 233 1000/ 6179
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Erbaş

Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta sefaerbas
Dahili 0456 233 1000/ 6199
Kişisel Bilgiler

Doç. Dr. Muammer Ak

Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta muammerak
Dahili 0456 233 1000/ 6171
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Arif Çiçek

Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta arifcicek
Dahili 0456 233 1000/ 6167
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Bingöl

Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta orhanbingol
Dahili 0456 233 1000/ 6178
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Alperen Gençosmanoğlu

Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta alperen.gencosmanoglu
Dahili 0456 233 1000/ 6462
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ayşenur Kör

Anabilim Dalı İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta aysenurkor
Dahili 6089
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Hakkıoğlu

Anabilim Dalı İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta muminhakkioglu
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Hakkıoğlu

Anabilim Dalı İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta muminhakkioglu
Dahili 6088
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Elif Güvendi Yalçın

Anabilim Dalı İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta eguvendiyalcin
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatma Karaaslan

Arş. Gör. Fatma Karaaslan
Anabilim Dalı İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta fatma.karaaslan
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Oğuz Han Karahan

Anabilim Dalı İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta karahanoguzhan
Dahili 6134
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ahmet Uruk

Anabilim Dalı İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ahmet.uruk
Dahili 6457
Kişisel Bilgiler

Prof. Dr. Müge Yılmaz

Anabilim Dalı Gelişim Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta mugeyilmaz
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Gülin Yazıcı Çelebi

Anabilim Dalı Gelişim Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta gycelebi
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Muhammed Enes Karacoşkun

Anabilim Dalı Gelişim Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi, Bölüm Erasmus Koordinatörü
E-Posta enes.karacoskun
Dahili 6454
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Bahtım Kütük

Arş. Gör. Bahtım Kütük
Anabilim Dalı Gelişim Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta user-1416
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Aybüke İrem Şahin

Arş. Gör. Aybüke İrem Şahin
Anabilim Dalı Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta aybukesahin
Dahili
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ahmet Temel

Arş. Gör. Ahmet Temel
Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ahmettemel
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İlter Kutlu Hatipoğlu

Dr. Öğr. Üyesi İlter Kutlu Hatipoğlu
Anabilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Unvan/Görev Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta ilter.hatipoglu
Dahili 6009
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Fatih Işık

Anabilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta isikfatih
Dahili 6471
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Selim Eraslan

Anabilim Dalı Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Unvan/Görev Bölüm Başkanı V., Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta selimeraslan
Dahili 6068
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Üzülmez

Anabilim Dalı Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı
Unvan/Görev Doktor Öğretim Üyesi
E-Posta mehmetuzulmez
Dahili 6063
Kişisel Bilgiler