Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ahmet Tüzen
Dekan Yardımcısı
atuzen@gumushane.edu.tr 6210
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yanar
Dekan Yardımcısı
syanar@gumushane.edu.tr 6212
Kişisel Sayfa