Adı - Soyadı Görevi
Prof. Dr. Bayram NAZIR Dekan
Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK Prof. Üye
Prof. Dr. Selim ŞEN Prof. Üye
Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK Doç. Üye
Doç. Dr. Fatih YALÇIN Doç. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay TÜRKAL Dr. Öğr. Üyesi Üye
Kemalettin KARABULUT Raportör (Fakülte Sekreteri )